Investeringsforening

Vi er en uafhængig kapitalforvalter, som udelukkende ejes af dets ledere og medarbejdere. Vores horisontale organisation gør det muligt for os udelukkende at fokusere på vores kunder frem for på bureaukrati. Vi er specialister i både rente baserede produkter og aktier, som gør det muligt for os at levere en række investeringsemner ved brug af forskellige aktivklasser. Kunderne nyder godt af vores direkte tværfaglige know-how inden for hvert produkt, men som også udgør en solid og sammenhængende diversificering ved opbygning af en portefølje. Vores investeringshorisont spænder fra flerårige investeringer til investeringer i adskillige årtier.
Således er en kvalitetstilgang af højeste vigtighed for alle vores fonde. Det er klart, at da vi investerer i vores egne produkter, tilpasser vi egne interesser med vores kunders interesser.

Global tilstedeværelse: Vores globale tilstedeværelse i hele Europa, Asien og Mellemøsten giver os en fordel, når vi skræddersyer løsninger baseret på vores kunders unikke behov – lige fra sammensætningen af porteføljen, aktivfordeling og rådgivende løsninger til strukturering og valg af selskabsdomicil.

Strategier for risikospredning: Vi søger at udvikle nye investeringsstrategier og dynamisk at allokere kapital på tværs af investeringsmuligheder for at skabe et maksimalt, justeret afkast med mindst mulig risiko.

Risikostyring: Vi reducerer risikoeksponeringen i vores kunders porteføljer, ved trin for trin at måle risikoen i både “Bull- og Bear marked”. Ved hjælp af vores internt udviklede kvantitative strategier identificerer vi investeringsmulighederne, så vi kommer tidligt nok ind på markedet, og samtidigt forlader det rettidigt og hermed reducerer tabene for vores kunder.

Makro- og fundamental analyse: Vores dedikerede team analyserer ved hjælp af internt udviklede strategier en bred vifte af værdipapirer og markeder for både at kunne byde ind med makro- og mikroøkonomiske synspunkter og investeringsstrategier.