Om

Bellatrix Asset Management S.A. er et førende luxembourgsk fondsforvaltningsfirma, som er godkendt og reguleret af det luxembourgske tilsynssekretariat for finanssektoren (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Virksomheden er uafhængig og udelukkende ejet af sine ledere og medarbejdere og åbnede for forretning i 2007. I Bellatrix investerer ledere i egne og kollegers midler, hvilket viser, at ledernes interesse er sammenfaldende med de faste investorers. Vi fungerer som en specialiseret, finansiel kapitalforvaltningsforening for både detail- og institutionelle investorer gennem rådgivende eller diskretionære ledelsesmandater og gennem vores egne investeringsfonde i hele Europa, Asien og Mellemøsten.