Risikostyring og handelsstrategier

Hos Bellatrix håndterer vi risici med vores interne, kvantitative modeller, som drager økonomisk fordel af opadgående markeder, samtidig med at vi minimerer risici i nedadgående markeder. Vi har en dokumenteret track-record for hver enkelt af vores strategier og anvender dem sammen med vores grundanalyse for at tilbyde det bedste risikoafkast til vores kunder.

Vores kvantitative research-team er ansvarlige for at forbedre porteføljens ydeevne ved at udvikle nye teknikker til mere effektiv styring af risici og ved at indsamle alfa-værdier. Vores risikoanalytikere gransker og analyserer markeds- og makroøkonomiske forhold og deres indflydelse på porteføljernes bevægelser. Udover at beregning porteføljens risikoafkast hjælper vores risikoanalytikere også med at afdække nye måder at øge indtjeningen.

Processen involverer:

  • Indsamling og analyse af store mængder data som markedsdata, fundamentale såvel som nyhedsdata.
  • Udvikling af kvantitative strategier og backtesting af investeringsstrategien.
  • Identificere støj fra data og håndtere nye datasæt, der understøtter investeringsbeslutninger.
  • Diskutere investeringsidéer med vores porteføljeforvaltere og anbefale dem nye strategier.

Vi tror på, at vi med vores handelsstrategier kan tilbyde vores kunder global markedsindsigt og state-of-the-art risikoanalyser. Vi arbejder med nøglespillere på de globale markeder. Dette gør det muligt for os at styre markedets påvirkning i både op- og nedgangstider og at implementere kontanthåndteringsstrategier.

Baseret på vores handelsstrategier tilbyder vi en bred vifte af produkter til vores kunder, som de selv kan træffe en rationel beslutning om og vælge den bedste beslutning, som diversificerer deres risiko. Vi tilbyder alle typer strategier på tværs af valutaer, aktier, renteindtægter og primære pengemarkeder, og ved hjælp af vores egenudviklede handelsstrategier vælger vi den bedste udførelsesmetode og kan styre de samlede handelsomkostninger ved at afbalancere omkostninger og risici gennem en overgang.