Archea – Spectrum

Archea Spectrum-fonden er en global “fond of fonds”, som forvaltes af erfarne ledelsesteams på basis af blandede investeringsstrategier uden geografiske eller sektorspecifikke begrænsninger. Fonden er designet til alle typer investorer, der søger en fleksibel markedseksponering.

Investeringsfilosofi

Vi gør en særlig indsats i analysen og overvågningen af de investeringsteams, som fonden investerer i. Strategier undersøges, og der tages hensyn til sammenhængen mellem dem i valget af fonde og i deres vægtning i porteføljen. Diversificering sikres af et dusin forvaltere.

Vigtigste punkter

  • Archea Spectrum-fonden blev lanceret i december 2017 og har som mål at skabe et stabilt, langsigtet afkast.
  • En simpel og diversificeret adgang til fremragende og fleksible fondsforvaltere på tværs af alle geografiske områder, herunder vækstmarkeder.
  • Afhængig af markedsforholdene kan eksponeringen for aktier reduceres betydeligt.
  • Fonden forvaltes uden henvisning til et bestemt indeks.
  • Underliggende fonde akkumuleres, hvorfor kapitalgevinster geninvesteres.