Livsforsikringsprodukter

Hos Bellatrix sammensætter vi en portefølje for vores kunder baseret på vores specifikke livsforsikringsprodukter, som enten er faste eller variable, og som altid er baseret på kundens behov og mål. Sikkerhedsaspekter, skatte- og dødsfordele og pengestrømstyring er nøgleelementerne i vores livsforsikringsdækning.

Frihed til at yde tjenester

Oprettelsen af flere EU-direktiver giver mulighed for, at et forsikringsselskab med hjemsted i et EU-land frit kan markedsføre sine produkter inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EEA).

Gennem FPS tilbyder Luxembourg uovertruffen ekspertise inden for livsforsikring og styrer kundens formue gennem specialiserede kapitalforvaltere, som styrer og optimerer kundens formue.

Sikkerhed

Luxembourg er et meget sikkert retsområde ved at hævde en “superprioritet” for luxembourgske livsforsikringer.

I tilfælde af konkurs eller misligholdelse fra forsikringsselskabets side har forsikringstager en privilegeret ret til forsikringsselskabets aktiv for at sikre genopretningen af hans ejendom.

Desuden får forsikringstager en separat fond til sine aktiver, der er adskilt fra forsikringsselskabets. Denne fond er deponeret i en ekstern, selvstændig bank, kaldet “depotbanken”.

Fleksibilitet

De løsninger, vi tilbyder, giver stor fleksibilitet i forvaltningen af kundens formue:

  • Intern, dedikeret fond: en personlig og professionel styring af kundens portefølje baseret på kundens investeringsprofil.
  • Eksterne fonde: kunder har adgang til en lang række investeringsfonde.
  • Samlede, interne fonde: samordnet kapitalforvaltning for kunder, der er interesseret i samme investeringsstrategi.
  • Specialiseret forsikringsfond: individuel forvaltning af forsikrings selv.

Beskatning

Afhængigt af kundens bopælsland kan en livsforsikring have skattefordele hvad angår personlig beskatning og investeringstransaktioner.