Strategisk aktivallokering

Hos Bellatrix giver vores eksperter et konsolideret billede af hver enkelt kundes globale formue efter aktivklasse, herunder illikvide og unoterede aktiver, såsom fast ejendom og kapitalfonde. Ved hjælp af vores egenudviklede kvantitative modeller går vi herefter gennem kundernes formuefordeling og proces for risikoafkast. Endelig hjælper vi vores kunder med at optimere deres porteføljeallokering så de bedst muligt afspejler deres investeringsmål.

Vores strategiske fordelingsværktøj hjælper vores kunder med at identificere nøgletildelingsmålene på langt sigt, hvilket danner grundlaget for overførsel af deres formue til næste generation. Vi lytter omhyggeligt til vores kunder og forstår deres mål og behov, og ved hjælp af vores strategiske aktivallokeringsværktøj skaber vi en meget personlig og værdifuld anbefaling for allokeringen af deres formue i fremtiden.

Vi skaber et globalt og konsolideret syn på hver enkelt af vores kunder, som omfatter nøgleindikatorer for risikoafkast og kvalitative diagnoser for deres formues risikoafkast. Vi træffer alle beslutninger alene baseret på vores kunders specifikke formål, mål og begrænsninger. Vi angiver potentielle forbedringsområder og gennem vores optimeringsstrategi assisterer vi slutteligt vores kunder med at nå deres mål.