Diskretionært Mandat

Hos Bellatrix tilbyder vi porteføljeforvaltning til private og institutionelle kunder på et diskretionært grundlag. Gennem en professionel dialog og højt specialiseret analyse af vores kunders mål definerer vi sammen en profil- og investeringsstrategi, som lever op til deres behov. Med et diskretionært mandat giver vi vores kunder ro i sindet, så de kan fokusere på deres øvrige forpligtelser. Når vi er enige med vores kunder om deres forventninger og deres investeringsstrategi, tager vores dedikerede ledelsesteam hele ansvaret for den daglige pengestyring i overensstemmelse med kundens mål. Vi overvåger løbende vores kunders portefølje for at minimere risici – ikke kun ved diversificering, men også ved at sikre maksimale kreditmuligheder.

Vi har regelmæssigt kontakt med vores kunder for at holde dem opdateret om udviklingen af deres portefølje. En trepartsaftale indgås mellem kunden, banken og Bellatrix Asset Management. Disse aftaler gør det muligt for kunden at opnå fordelagtige forhold, der forhandles på plads med depositarbanken.
Vores kunders aktiver deponeres i en bred vifte af værdipapirer og private banker som: Banque de Luxembourg, VP Bank, BNP Paribas, Spuerkeess, KBC, Deutsche Bank, Credit Suisse, Mirabaud og mange andre banker over hele verden.

Hos Bellatrix sørger vi for:

  • at forstå vores kunders forventninger, krav til formue og mål for præstationer og risici og at definere deres investeringsprofil.
  • stringent at udvælge aktier, obligationer og investeringsfonde, som bedst svarer til vores kunders investeringsprofil.
  • at kontrollere risici ved diversificering af strategier og underliggende aktiver i henhold til kundens risikoprofil.
  • at kommunikere regelmæssigt gennem hyppig rapportering om kundens portefølje og konstant kommunikation med fra kundens forvalter.

Investeringsprofil

Sammen med vores kunder definerer vi deres investeringsprofil i henhold til deres egenskaber og krav til investeringer.

 

Bellatrix – diskretionært mandat – investeringsprofil

Den konservative investor

Kunder, der vælger investeringer med lav volatilitet, og som giver stabile udbytter. Deres portefølje består hovedsageligt af obligationer som statsobligationer, virksomhedsobligationer, obligationsfonde eller strukturerede produkter, som garanterer kapital.

 

Den defensive investor

Kunder, der ønsker at opnå en fortjeneste af deres kapital, men som er klar til at stimulere deres portefølje ved at tage risici begrænset til aktier. Midlertidig volatilitet er mulig efter en stigning i satser, valutarisiko eller et negativt børsklima.

 

Investor med medium risici

Kunder, der søger et attraktivt udbytte, som kombinerer sikkerhed og vækst, og som er villige til at påtage sig en vis risiko på aktiemarkedet.

 

Den dynamiske investor

Kunder, der ønsker at have et højt udbytte på langt sigt. De er villige til at tage høje risici på aktiemarkedet, hvilket på kort sigt kan medføre store variationer i deres porteføljes præstation, og som endda risikerer et negativt udbytte i nogle år.

 

Den aggressive investor

Kunder, der beslutsomt vælger et højt udbytte på langt sigt. De er villige til bevidst at tage høje risici, som kan medføre negative resultater i deres portefølje. Porteføljen omfatter hovedsagelig aktier og aktiefonde.

 

Investeringsproces

Vi går ind for en top-down-tilgang. Vi mener, at det generelle økonomiske klima og styrken i en given branche har betydelig indvirkning på afkastet på værdipapirer.

Det økonomiske miljø har afgørende indflydelse på selskabers overskud og på investorernes holdninger og forventninger og dermed på aktiekurserne på børsen.