Sekundære analyse om virksomheder

I Bellatrix anvender vi sekundære analyser, som er indsamlet og bearbejdet af andre finansielle institution, offentlige myndigheder, branche- og fagforening. Vi får disse data gennem vores virksomhedsabonnementer og gennem brochurer, magasiner og nyhedsbreve. Vi samler og analyserer alle typer virksomhedsnyheder og informationer om forskellige brancher og sektorer for at finde de bedst mulige kapitalfordelingsmuligheder. Vi bruger alle tillidsværdige sekundære datakilder som fx:

Kommercielle kilder, som er meget værdifulde. Vi har unikke abonnementsgebyrer for disse oplysninger. Disse kilder omfatter forsknings- og handelsforeninger, banker og andre finansielle institutioner samt børsnoterede selskaber.

Uddannelsesinstitutioner, som er en ofte overset kilde med forskningsresultater fra universiteter og tekniske institutioner.

Offentlige kilder, som normalt er frit tilgængelige, men som indeholder en masse gode oplysninger om bl.a. de offentlige myndigheder som regeringsstatistikker og en lang række offentlige kilder og forretningsdivisioner.